აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 08 მაისის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 15  სთ.)

1. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორის შესარჩევი კონკურსის შედეგის დამტკიცების თაობაზე.

(მომხს.: კომისიის თავ-რე, ასოც. პროფ. ირაკლი გორგილაძე)

2. „ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 5 აპრილის №19 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: რექტორის მოადგილე, პროფ. ანზორ ბერიძე)

3. ბსუ-,,დიპლო­მირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიანი (ინგლი­სურ­ენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის 2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის

დეკანის მოადგილე, ასოც. პროფ. ნატო ზოსიძე)

4. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ჟურნალისტიკა“ დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეკანი, ასოც. პროფ. თეონა ბერიძე)

5. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 10 ივნისის №06-01/48 დადგენილებით დამტკიცებულ ბსუ-ს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაში „ციფრული მედია და ინოვაციები“ ცვლილების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეკანი, ასოც. პროფ. თეონა ბერიძე)

6. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  „ქართული ფილოლოგია“  მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმების დამტკიცების შესახებ;

(მომხს.: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეკანი, ასოც. პროფ. თეონა ბერიძე)

7. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  „ისტორია“ მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმების დამტკიცების შესახებ;

(მომხს.: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეკანი, ასოც. პროფ. თეონა ბერიძე)

8. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  „სლავური ფილოლოგია“  მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმების დამტკიცების შესახებ;

(მომხს.: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეკანი, ასოც. პროფ. თეონა ბერიძე)

9. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  „რომანული ფილოლოგია“  მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმების დამტკიცების შესახებ;

(მომხს.: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეკანი, ასოც. პროფ. თეონა ბერიძე)

მიმდინარე საკითხები.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა