გამომცემლობა “ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”

გამოცემები

პუბლიკაციები

MAIN FEATURES OF GENERAL BIOPSYCHIC SET ACTIVITY OF PERSONALITY
ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის მართვის სისტემური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები
მოდელირება და სიმულაციები (Mathcad)
სოფელი მარადიდი და მარადიდელები
"კონსტანტინე კაპანელის ფილოსოფია" (მესამე შესწორებული გამოცემა - 2018)
PRECIS DE LEXICOLOGIE DU FRANÇAIS MODERNE
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიისა და არქეოლოგიის საკითხები III(VIII)
საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია I
ფინანსური მენეჯმენტი
ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა VIII
კონსტანტინე კაპანელის ფილოსოფია
აჭარა - ტურისტულ-მხარეთმცოდნეობითი რესურსები
ენის დიგიტალური დოკუმენტირება

ნარინჯოვანთა ბიოლოგიური მრავალფეროვნება და გენეტიკური რესურსები საქართველოში
პედაგოგი, მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე
რუსთაველი და „ოქროს ხანის“ საქართველო
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები IV
აჭარული კილოს სალექსიკონო მასალები


ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა II სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 2015
გადასახადები და საგადასახადო დაბეგრვა
თავისა და კისრის მიდამოების კლინიკური ანატომია
კრებული IX


ლაზური ანდაზები და იდიომები
ლაზური ტექსტები
სამართლის ფილოსოფიის საგანი, სისრტემა, ფუნქციები
საქართველოს არქეოლოგია II-III
ფილოსოფიური ეტიუდები
ფსიქოლოგიური გამოკვლევები VIIქართული ენა უცხოელთათვის
ქართული ენა უცხოელთათვის
ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორია
შრომები X

შრომები XI
ძიებანი ქართული ფილოსოფიის თემებზე
ჭოროხის მხარე
ხალხური აგრარული კალენდარული წეს-ჩვეულებები აჭარაში
აჭარული საუნჯე I
გამონათლევი


დასვლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი ტენდეციები
ზოგადი ჰისტოლოგია
კრებული VIII
ნიშან-თვისებათა დამემკვიდრება ჩაის (Thea sinensis L) დიპლოიდურ და პოლიპლოიდურ ჰიბრიდებში
რუსეთი (სსრკ)XIX საუკუნის ბოლოს - XXI საუკუნის დასაწყისშისაქართველოს არქეოლოგია
Histoire de la langue francaise
ალგებრა და რიცხვთა თეორია

ნებისმიერი და ზნეობრივი ქცევის მიმართების პრობლემა
შესავალი რომანულ ფილოლოგიაში
ნანა სტამბოლიშვილი – გერმანულ–ქართული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა