სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: ქეთევან ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ბსუ-ს ფსიქოლოგიის კლინიკის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 30/06/1976
მისამართი: ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის 15, ბინა 7
ელ-ფოსტა: k.beridze@bsu.edu.ge ketuna100@gmail.com
ტელეფონი: 577717150
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიური ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: არტ თერაპევტი ფსიქოლოგიური კონსულტირების უფლებით. ფსიქოკონსულტანტი ფსიქოსინთეზში
განათლების მიმართულება, დარგი: ფსიქოთერაპია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფსიქოთერაპია, ძალადობა, სტრესი

სამუშაო გამოცდილება:

 

2014 წლის 22 დეკემბრიდან დღემდე

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

2014 წლის 15 სექტემბრიდან 22 დეკემბრამდე

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 წლის 5 მარტიდან - 2014 წლის 15 სექტემბრამდე 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრისმოწვეული ლექტორი 1998 სექტემბრიდან -2001 წლამდე

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრისმასწავლებელი2001 წლიდან- 2005 წლამდე

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრისმოწვეული ლექტორი2006 წლიდან -2013 წლამდე

 

31.05-20.09.2013 წ

ფსიქოლოგი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და განვითარების ფონდის ბათუმის ბავშვთა დახმარების ცენტრი

2010-211 წ.

ლექტორი

საქართველოს უნივერსიტეტი 

2009-2013

ასოცირებული-პროფესორი

ტ.აბუსერიძის უნივერსიტეტი

 

2008 წ-დან 2009 წ-მდე

თანამდებობა ფსიქოლოგი

ბათუმის 6 საჯარო სკოლასთან არსებული ინკლუზიური და  ინტეგრირებული ჯგუფი

2006 წ-დან 2009 წ-მდე

მასწავლებელი

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის უმაღლესი სკოლა

2005 წ-დან 2007 წ-ის თებერვლამდე

ფსიქოლოგი

ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს  ნეირორეაბილიტაციის განყოფილება

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2014 წლის 22 დეკემბრიდან დღემდე

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

2014 წლის 15 სექტემბრიდან 22 დეკემბრამდე

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 წლის 5 მარტიდან - 2014 წლის 15 სექტემბრამდე 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრისმოწვეული ლექტორი 1998 სექტემბრიდან -2001 წლამდე

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრისმასწავლებელი2001 წლიდან- 2005 წლამდე

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრისმოწვეული ლექტორი2006 წლიდან -2013 წლამდე

 

31.05-20.09.2013 წ

ფსიქოლოგი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და განვითარების ფონდის ბათუმის ბავშვთა დახმარების ცენტრი

2010-211 წ.

ლექტორი

საქართველოს უნივერსიტეტი 

2009-2013

ასოცირებული-პროფესორი

ტ.აბუსერიძის უნივერსიტეტი

 

2008 წ-დან 2009 წ-მდე

თანამდებობა ფსიქოლოგი

ბათუმის 6 საჯარო სკოლასთან არსებული ინკლუზიური და  ინტეგრირებული ჯგუფი

2006 წ-დან 2009 წ-მდე

მასწავლებელი

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის უმაღლესი სკოლა

2005 წ-დან 2007 წ-ის თებერვლამდე

ფსიქოლოგი

ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს  ნეირორეაბილიტაციის განყოფილება

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

III საერთაშორისო კონფერენცია: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების  მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება, ბათუმი, 2014

I საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ბათუმი, 2014

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2008 – 2011, UK – JPCR,  TEMPUS ევროპის საერთაშორისო გრანტი, № 144562, „ექვს ევროპულ ქვეყანაში სოციალური მუშაობის განათლების სამსაფეხურიანი ციკლის განვითარება“. მონაწილე,  მკვლევარი

2. 2010 – 2011, ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო NRC-GEFT1001-06-09-2010-2011-Acc-5290, განათლების პროგრამის ფარგლებში სალექციო კურსის მომზადება მომავალი მასწავლებლებისთვის – იძულებითი გადაადგილება: ფსიქოლოგიური პრობლემები და გადაწყვეტის გზები, მონაწილე, მკვლევარი

3. 14.12.2012- 14.10.2014, “TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-SMGR- 530566“, “სტუდენტური კარიერული სერვისების განვითარება საქართველოში, ” მონაწილე, მკვლევარი

4. 2012-2014, The Matra Programme of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs და Body Shop Foundation, Contracting Authority: European Union Delegation to Georgia European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Country-Based Support scheme for Georgia GE-2009-GVH-0702110952, ბავშვთა უფლებების იმპლემენტაცია საქართველოში ბავშვთა დაცვა ძალადობისგან და უგულებელყოფისგან “, მკვლევარი/პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი

 

 5. 2014 ივნისი - ივნისი 2016 წლები, ევროკავშირი, Public Health Foundation of Georgia Co-applicantStichting Defence for Children International – ECPAT Nederland (DCI – ECPAT NL) Title of the Action: Safe School, Safe Childhood Contract number: EIDHR/2014/329-337  „უსაფრთხო სკოლა, უსაფრთხო ბავშვობა“, კონსულტანტი, მკვლევარი

 

6. 2016 წლის 6 დეკემბერი - 2019 წლის მაისამდე, ევროკავშირი,  №-ENPI/2016/379-321, „ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად“,  სუპერვიზორი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. “Master in Higher Education Management: Developing Leaders for Managing Educational Transformation”  530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR.  March Kutaisi ,15-16 2016
 2. გეშტალტთერაპია ბავშვებთან ვიოლეტოკლენდერის მოდელის მიხედვით - სან-პეტერბურგის გეშტალტთერაპიის საერთაშორისო ორგანიზაცია. თბილისი, 2016 წლის 25-29 იანვარი
 3. ტრენერების ტრენინგი - CTC კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი 2015 წლის 5-6 დეკემბერი. ბათუმი, 2015 წლის 12-13 დეკემბერი
 4. ტრენერების ტრენინგი - ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები. საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრი. ბათუმი, 2015 წლის 31 აგვისტო
 5. არტთერაპია – ქვიშა თერაპია (SandPlay) 20 საათი (ი. დავიდოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი) თბილისი, 26.03.2015 – 27.03.2015
 6. არტთერაპია – მუშაობა თიხასთან და პლასტელინთან ფსიქოთერაპიაში 20 საათი (ი. დავიდოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი) თბილისი, 28.03.2015 – 29.03.2015
 7. 2015წ. არტთერაპია – სხეულზე ორიენტირებული არტთერაპია 16 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი) თბილისი, 08.06.2015 – 09.06.2015
 8. არტთერაპია – ტრანსპერსონალური არტთერაპია – მუშაობა მანდალებით 24 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 30.09.2015 – 02.10.2015
 9. არტთერაპია – სუპერ ვიზია არტთერაპიაში 26 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 03.10.2012 – 05.10.2015
 10. არტთერაპია – ტრანსპერსონლური მიდგომა 24 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 21.01.2015 – 23.01.2015
 11. არტთერაპია – ნიღბების გამოყენება ფსიქოთერაპიაში 16 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 24.01.2015 – 25.01.2015
 12. ფსიქოსინთეზი – ფსიქოსინთეზის საბაზისო კურსი 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 28.01.2015 – 01.02.2015
 13. ფსიქოსინთეზი – მუშაობა სუბ-პიროვნებებთან 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 11.06.2015 – 14.06.2015
 14. 2015 წ. ფსიქოსინთეზი – მუშაობა სიმბოლოების მეშვეობით 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვი სფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი). თბილისი, 08.10.2015 – 11.10.2015
 15. ჩაკრალური მიდგომა ბიოსინთეზში 24 საათი (ი.სალავიოვა/მარინა გოგსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი). თბილისი, 26.02.2014 – 28.02.2014
 16. საბაზისო ტექნიკები არტთერეაპიაში 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 26.02.2014 – 02.03.2014
 17. არტთერაპია – მუშაობა სიღრმისეულ არაცნობიერთან 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 18.06.2014 - 22.06.2014
 18. არტთერაპია – მუშაობა დამოკიდებულებებთან და თანადამოკიდებულებებთან  24 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი). თბილისი, 10.10.2014 – 12.10.2014
 19. ფსიქოთერაპიული კონტაქტი და კონტრაქტი 8 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 13.10.2014
 20. არტთერაპია – კრიზისიდატრავმა 40 საათი (ტ. კალოშინა/Art macter klass). თბილისი, 16.10.2014 – 19.10.2014
 21. ,,ბოდინამიკის საფუძვლები: ხასიათის სტრუქტურა;“ ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი“ . ბათუმი, 7.07. 2014-10.07.2014
 22.  ,,ემოციურ-ხატოვანი თერაპია“, ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი ,,სტიმული“. ბათუმი, 7-11. 02. 2014
 1. თერაპიული მუშაობა სექსუალური ექსპლუატაციის მსხვერპლ ბავშვებთან ფსიქოლოგიური ტრავმის დასაძლევად -  საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი. თბილისი, 2014 წლის  10-11 ნოემბერი
 2. ხელწერის ფსიქოლოგია -თბილისის დანტე ალიგიერის კომიტეტი. იურისტი, გრაფოლოგი და კრიმინოლოგი მასიმომილონე. თბილისი, 2014 წლის 29 დეკემბერი
 3. სექსუალობა არტთერაპიაში და სხეულზე ორიენტირებულ თერაპიაში - მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი. თბილისი 6.07-8.07. 2013
 4. პროფესორთა ტრენინგი, სკოლამდელი დაწესებულების სპეციალისტების პროფესიული განვითარება - ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი. თბილისი,24.12-28.12.2012
 5. გეშტალტთერაპიის თეორია და პრაქტიკა - მარინაგოქსაძისფსიქოთერაპიისდაფსიქოლოგიურიკონსულტირებისცენტრი. თბილისი,13.08 –17.08. 2012
 6. “E-lerninginTeachingProcessontheexampleofMoodle” at BATUMI SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY. 30.06.2012
 7. მასტერკლასი არტთერაპიაში - ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი,თბილისი, 11.02-15.02.2013
 8. ,,ფსიქოსომატიკა“, მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი“. ბათუმი, 5-8. 09. 2013
 1. ”ძალადობა განცდილი ბავშვთა დახმარება თბილისის ”ბავშვთა ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან დაცვა საქართველოში” ტრენინგი. თბილისი 8. 12-10.12. 2009. 28.04 -30.04. 2009. 8.06-10.06. 2010. 15.09-17.09.2011.  
 2. “NLP პრაქტიკოსი“, თბილისი მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი, ტრენინგი. თბილისი 2011 წლის 19.07–04.08
 3. „არტთერაპია“, თბილისი მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი, ტრენინგი.თბილისი, 2011 წლის 22.08–28.08
 4. „ლიდერი ორგანიზაციაში“, თბილისი მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი, ტრენინგი, თბილისი, 2011 წლის 30.07–2.09
 5. სკოლამდელი განათლების სექტორის განვითარების ტრენერთა ტრენინგი, ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი. UNISEF თბილისი, 2011 წლის 19. 09-23.0
 6. NLP ბიზნესში - მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი. თბილისი, 30.07-1.08. 2011
 7. სოციალურ მუშაკთა სასერთიფიკაციო პროგრამის დანერგვა რსუ –ში –ბათუმი, 2010 წელი
 8. ”კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია ფსიქოზების დროს” საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია,ტრენინგი, თბილისი, 2009
 9. ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, ტრენინგი, თბილისი, 2009
 10. ”არადირექტიული ფსიქოთერაპიის ტექნიკები” თბილისის ნეირომეცნიერების ასოციაცია. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ეროვნული ცენტრი,ტრენინგი, თბილისი,2007
 11. ფსიქოკორექცია ცერებრული დამბლით დაავადებულ  ბავშვებში”. თბილისის იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოს ნევროლოგიისა და ნეირო რეაბილიტაციის ცენტრი, ტრენინგი, თბილისი, 2005 
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ფრანგული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, PowerPoint etc.); Internet Explorer.

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა