ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

Bsu
თეონა ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ევროპეისტიკის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: teona.beridze@bsu.edu.ge
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • ბერტა ფონ ზუტნერის წერილები საქართველოს შესახებ გერმანულ პრესაში (1882-1885 წწ)
  ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - IV, 2, 2023, 1-5
 • ,მედეას სახის ახლებური გააზრება ქრისტა ვოლფის ,,მედეა. ხმებისა" და ოთარ ჭილაძის ,,გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა" მიხედვით
  საერთაშოპრისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში" შრომების კრებული, N1, 2023, 1-5 (თანაავტორ(ებ)ი: ინგა შამილიშვილი)
 • "ანტიკური მითოსური სახეები და მათი ტრასფორმაცია ქრისტა ვოლფთან"
  საერთაშორისო კონფერენციის მასალები - „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III” , 3, 2023, 1-5 (თანაავტორ(ებ)ი: ინგა შამილიშვილი)
 • აღმოსავლური მოტივები გოეთეს ლექსების ციკლში ,,დასავლურ-აღმოსავლური დივანი"
  აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე, ტომი VI, ნაწილი 2, 2023, 10
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • Mare Nigrum et Bellum. Literature, Translation and Scholars  
  Black Sea Symposium 2024, ვირჯინიის უნივერსიტეტი, აშშ., 2024, ვირჯინია, აშშ. (თანაავტორ(ებ)ი: ხათუნა ბერიძე)
 • “LANGUAGE POLICY AND PERSPECTIVES OF LEARNING A NEW LANGUAGE”.  
  ASTANA 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LAW and SOCIAL SCIENCES , თურქულ- გერმანული უნივერსიტეტი და Astana Publications, 2023, სტამბული / თურქეთი (თანაავტორ(ებ)ი: პროფ. მაია კიკვაძე)
 • შავი რძის სიმბოლიკა პაულ ცელანთან
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინტერდისციპლინარული კვლევების ახალი ჰორიზონტები", ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი ევროკავშირის საგრანტო პროექტის KEAC-BSR მხარდაჭერით (MSCA, HORIZON2020), 2023, საქართველო, ბათუმი
 • ბერტა ფონ ზუტნერის წერილები საქართველოს შესახებ გერმანულ პრესაში (1882-1885 წწ) 
  საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - IV", ბსუ, 2022, ბათუმი, საქართველო
 • ბერტა ფონ ზუტნერის წერილები საქართველოს შესახებ გერმანულ პრესაში (1882-1885)
  საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - IV, ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 2022,
 • Wien ist mehr als Wien
  IDT 2022 (გერმანისტთა მე-17 საერთაშორისო კონფერენცია), გერმანიის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია, 2022, ვენა/ავსტრია
 • ,,მედეას სახის ახლებური გააზრება ქრისტა ვოლფის ,,მედეა. ხმები" და ოთარ ჭილაძის ,,გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა" მიხედვით
  ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში, აწსუ, 2019, ქუთაისი/საქართველო (თანაავტორ(ებ)ი: ინგა შამილიშვილი)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
წარდგენილი
 • 04.2023 - საქართველო გერმანიისგეოპოლიტიკურ ინტერესებში (XX საუკუნეში)
  სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტის ხელმძღვანელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2023
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2023
 • საექსპერტო მომსახურება, 2022
 • საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში ჩართულობა, 2022
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2021 
 • სხვა აქტივობა, 2021
 • სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება, 2020

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა