ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საერთაშორისო კონფერენცია - „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-III“

სურათი

ყურადღება, საერთაშორისო კონფერენცია ბათუმში!!!

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პატივი გვაქვს გაცნობოთ, რომ 2018 წლის 30 ნოემბერს - 2 დეკემბერს ბათუმში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-III“ (პირველი კონფერენცია ჩატარდა 2009, ხოლო მეორე - 2014 წელს. მასალები დაბეჭდილია).
კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქრთული, ინგლისური, ფრანგული, გერმანული და რუსული.

კონფერენციაზე იმუშავებს შემდეგი სექციები: ფილოსოფია; ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია; ენათმეცნიერება; ლიტერატურათმცოდნეობა; თარგმანმცოდნეობა; კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია, ნეოგრეცისტიკა; სემიოტიკა, მასმედია და კულტურათშორისი კომუნიკაცია; ციფრული ჰუმანიტარია;
პლენარულ სხდომაზე იწარმოებს მოხსენებების სინქრონული თარგმანი. მოხსენებების რეგლამენტი შეადგენს 15-20 წუთს.
კონფერენციაში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, შეავსოთ და 2018 წლის 5 მაისამდე ელ.ფოსტით გადმოგვიგზავნოთ თანდართული განაცხადი და მოხსენების აბსტრაქტი (არა უმეტეს 300 სიტყვისა). კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები გამოქვეყნდება.

საერთაშორისო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ელფოსტა: humanities@bsu.edu.ge
 

 

  დანართი 1
  დანართი 2

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა