საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ქიმიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მაია ვანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 14.08.1963
მისამართი: ქ. ბათუმი ფარნავაზ მეფის 93/99 ბ.21
ელ-ფოსტა: maia.vanidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 18 23 22
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი KD № 062485/დოქტორთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: 05.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, 0504. ბიოლოგია, 050413 ბიოქიმია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქიმია-ბიოლოგიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: .საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ბუნებრივ ნაერთთა კვლევა თანამედროვე ინსტრუმენტული  მეთოდებით. 

სამუშაო გამოცდილება:

2013წ. -დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  და ჯანდაცვის  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. ქიმიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

2009-2013 წწ. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

2010 წ. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აგრარული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

2006-2009 წწ. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის სრული პროფესორი

2005-2009 წწ. - ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის  მოადგილე.

2000-2006 წწ. - ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიისა და ბიზნესის ინსტიტუტი, ბიოქიმიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1.  M. Kharadze, I. Japaridze, A.Kalandia, M. Vanidze. Anthocyanins and antioxidant activity of red wines made from endemic grape varieties. Annals of Agrarian Science, volume 16, Issue 2,  Agricultural University of Georgia.Published by Elsevier B.V. Pp. 181-184 Elsevier B.V. June 2018.

 2. M. Kharadze; I. Djaparidze; M. Vanidze; A. Kalandia. Chemical Composition and Antioxidants of 14 Varieties of White Grape spread in Western Georgia. Global Journal of Current ResearchVol. 6 No. 1, ISSN: 2320-2920, Online version available at:Pp. 31-35. 2018

 3. Maia Kharadze; Nona Abashidze; Indira Djaparidze; Maia Vanidze; Aleko Kalandia. Antioxidant activity research of chestnut honey produced in Western Georgia.  Bulletin of the Georgian Wational Academy of Sciences. SJ IMPACT FACTOR: 2.912. 2018

 4. M. Kharadze;  I. Djaparidze; A. Shalashvili; M.Vanidze; A. Kalandia. Phenolic Compounds and Antioxidant Properties of Some White Varieties of Grape Wines Spread in Western Georgia. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences.Tbilisi 2018.

 5. M.Kharadze, I. Japaridze, A. Kalandia, M. Vanidze. Anthocyanins And Antioxidant Activity of Red Wines Made From Endemic Grape Varieties Annals of Agrarian Science vol. 16, no.2, 2018
 6. M. Kharadze, I. Djaparidze, M. Vanidze, A. Kalandia. Antioxidant Activity of Grape Chkhaveri and Its Wine Cultivated in West Georgia (Adjaria). World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical and Molecular Engineering.Vol.11.No.12, 2017
 7. M.Vanidze,N.Surmanidze ,J.Putkaradze, I.Kartsivadze,I.Djaparidze, A. Kalandia.Antioxidants of introductory and endemic plants in Georgia. International Natural and Health Science Conference (INHSC2017), 19-21 October 2017 Antalya/Turkey.pp.131-139
 8. M. Khakhutaishvili, I. Djaparidze, M. Vanidze, A.  Kalandia. Variation of Biologically Active Compounds and Antioxidancy in the process of Blueberry Storage“19th International Conference on Chemistry ICC 2017:  Dec 25-26, 2017 in Dubai, UAE.
 9. მ.ხახუტაიშვილი. ი.ჯაფარიძე. მ.ვანიძე.  ,,დასავლეთ საქართველოში ინტროდუცირებული კივისა და ფეიჰოას ნაყოფის ორგანული მჟავების კვლევა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირების მეთოდით“ ჟურნალ „ag-roNews” (ISSN2346-8467)  2016
 10. .ხახუტაიშვილი. ი.ჯაფარიძე. მ.ვანიძე. ,,საქართველოში ინტროდუცირებული ლურჯი მოცვის ნაყოფის ნახშირწყლებისა და ორგანული მჟავების კვლევა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირების მეთოდით“. ჟურნალ „ag-roNews” (ISSN2346-8467)  2016.
 11. მ. ხარაძე, მ.ვანიძე, ი. ჯაფარიძე, ა.კალანდია, „ჩხავერის ჯიშის ღვინის ანტოციანები“ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება, მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“- 2016წ.,გვ.158-159.
 12. მ. ხახუტაიშვილი, მ.ვანიძე, ი. ჯაფარიძე, ა.კალანდია, „მოცვის ანტოციანების და ანტიოქსიდანტობის ცვალებადობა შენახვის დროს“ მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“- 2016წ.,გვ.160-161.
 13. მ. გაბიძაშვილი, ი. ჯაფარიძე, მ.ვანიძე „ყურძნის წიბწის ბიოფლავონოიდები და მათი ანტიოქსიდანტური აქტივობა“  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა,ქუთაისი 2016.  გვ 105-108,
 14. მ. ხარაძე, ი. ჯაფარიძე, მ.ვანიძე.“ნახშირწყლების კვლევა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით ქართული ვაზის ჯიშებში ჩხავერი, ციცქა და ცოლიკოური“,  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა, ქუთაისი 2016,გვ 218-219,
 15. M.Vanidze. M.Khakhutaishvili.Anthocyanins and antioxidant activity of blueberry wild and cultivars grown in Ajara. K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology Russian academy of Sciences IX International Symposioum Phenolic compounds: Fundamental and Applied Aspects, April 20 – 25, 2015, Moscow, Russia
 16. M.Vanidze. M.Khakhutaishvili.,,Cultivation of Blueberry anthocyanins in Ajara” International scientific-practical internet-conference Complete works “the problems of bio-safe food and business enviroment”2015, Kutaisi, Georgia
 17. ჯაფარიძე ი., ვანიძე მ., კალანდია ა.“ ჩხავერის ანტოციანებით ნატურალობის დადგენა“. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია «აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“2014.
 18. ჯაფარიძე ი., ვანიძე მ., კალანდია ა.“ ანტიოქსიდანტური აქტივობის განსაზღვრა DPPH მეთოდით“. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“.ქუთაისი 2014.გ.128-129.
 19. Flavonoids in Georgian Bee Bread and Bee Pollen (D. Tavdididze, Ts. Khurcidze, A. Kalandia).  Journal of Chemistry and Chemistry Engineering 8,  2014, 676-681
 20. “Phenol compounds of Blackberry Rubus Caucasicus Focke and Rubus Anatolicus L. fruit and leaf” (Mzia Diasamidze, Indira Djafaridze, Elene Qamadadze, Aleko Kalandia). Journal of Chemistry and Chemical Engineering  Volume 7, No.6, 2013. 
 21. Sweet tea  (R. Davitadze, A. Kalandia), International conference “Chemistry today 2013” P.104-105
 22. ორგანული ქიმიის მცირე პრაქტიკუმი (ი.ჯაფარიძე), 2013წ. ISBN 978-9941-0-5873-8
 23. მოცვის ნაყოფის ფენოლური ნაერთები (მ.თავთიძე, ვ.ხვედელიძე, ი. ჯაფარიძე, ე. ქამადაძე, ა. კალანდია). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ. 38. #2-3, გვ. 143-147. 2012წ. 
 24. წითელი ფორთოხლის ნაყოფის წვენის ანტოციანებისა და ფლავონოიდური გლიკოზიდების კვლევა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით (ა. კალანდია). ISSN 0207-9224 სუბტროპიკული კულტურები, 2010 წ. # 1-4 (გვ.78-80).
 25. ჩაის კოფეინის, ანტოციანებისა და ფლავონოდური გლიკოზიდების კვლევა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით (ა. კალანდია, დ. აფხაზავა)  ISSN 0207-9224 სუბტროპიკული კულტურები, 2010 წ. # 1-4 (გვ. 94-97).
 26. სტევია საქართველოში (ა. კალანდია) , ბათუმი. 2009 წ. ISBN 978-9941-0-1543-4 
 27. კივის ქიმიური შედგენილობის თავისებურებანი საქართველოში. (ა. კალანდია), ბათუმი. 2009 წ. ISBN  978-9941-0-2072-8. 
 28. ცხიმოვანი ნედლეულისა და პროდუქტების კვლევის მეთოდები (ა. კალანდია, ი. ჯაფარიძე, ე. ქამადაძე), ბათუმი, 2009 წ.  ISBN  978-9941-0-2073-5.
 29. ნერვული სისტემის    დაავადებათა   წინაღმდეგ გამოყენებული სამკურნალო მცენარეები აჭარის ფლორიდან (ნ. ვარშანიძე, ნ. ალასანია, ნ. ასანიძე), რსუ შრომები № 15, ,გამ. “რსუ” ბათუმი 2009.
 30. Флавоноидные соединения плодов фейхоа (А. Каландиа, Шалашвили А.Г.) ISSN 1029-5143 “Химия растительного  сырья” г.Барнаул. 2009 (5 გვ.) 
 31. Идентификация и количественное определение дитерпенових гликозидов в растении стевия  (Stevia rebaudiana Bertoni) (А. Каландиа, Х.Р. Чануквадзе), ISSN 1029-5143 “Химия растительного  сырья”. г.Барнаул. 2009. (5 გვ.) 
 32. ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების სწავლება ორგანული ქიმიის შესავალ კურსში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი” #1(33), თბილისი, 2009.
 33. შემეცნების განვითარება ორგანული ქიმიის სწავლებისას პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი” #1(33),თბილისი, 2009.
 34. სწავლების ტექნოლოგიების გამოყენება ორგანულ ქიმიაში (ლ. თავდგირიძე, ი.შამილაძე), გოგებაშვილის სახ.პედაგოგიკურ მეც. ეროვნული ინსტ. რეფ. ჟურნალი” საზრისი” #25,თბილისი, 2009.
 35. ფეიჰოას (F.Sellowiana) ექსტრაქტის ბიოლოგიური აქტივობა (ე. ცეცხლაძე, ლ. ახვლედიანი,  ა. კალანდია), ბიომედიცინის  აქტუალური   პრობლემები. II სკოლა–სემინარის შრომათა კრებული, გამ. “რსუ” ბათუმი, 2009 
 36. აჭარის სასარგებლო მცენარეები (ნ. ვარშანიძე, ი.ჯაფარიძე),  2009
 37. ჩაის ფოთლის კოფეინის იდენტიფიკაცია და რაოდენობრივი განსაზღვრა მაღალი წნევის სითხოვანი ქრომატოგრაფიით (ა.კალანდია, ლ.ლაზიშვილი),  ISSN 1512-2743 საქ. ს/მ  მეც. აკად. ,,მოამბე”, ტ. №23, გვ.181-183. თბილისი, 2009 წ. 
 38. სუბტროპიკული მეხილეობის რეაბილიტაცია (ა. კალანდია). “აგროინფო” #4*(18), თბილისი,  2008
 39. Технологическая  и химическая  характеристика  распространенных  в Грузии  сортов  лимона (А. Каландиа,У.Джапаридзе, Х. Чануквадзе). ISSN 0235-2486 “Пищевая  промышленность” №3, Москва. 2006 г.  56-58 c.
 40. Комплекс  антоцианов  в апельсинах  королек (sinensis (L) osbesk) (А. Каландиа, М. Зоидзе, С. Папунидзе). “Пищевая  промышленность”№7, 2006 Москва. ISSN 0235-2486. 72-73 გვ.
 41. Черника обыкновенная  Аджарии (А. Каландиа, Г. Папунидзе, И.Джапаридзе,  М. Зоидзе) . “Пищевая  промышленность”№1, Москва 2006. ISSN 0235-2486. 78-79 გვ. 
 42. ხარისძირას (Helleborus caucasicus) ბიოაქტიური ნაერთები, ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. I სკოლა–სემინარის შრომათა კრებული ,გამ. “რსუ” ბათუმი, 2006
 43. ზოგიერთი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის (კივი, ხურმა, თხილი) გაშენების, მოვლა-მოყვანის აგროწესები და ნიადაგის ბუდობრივი განოყიერება (ა.კალანდია, გ.პაპუნიძე). ბათუმი. 2005 წ. ISBN  99949-0-791-2 
 44. М. Получения  суммарного  препарата сладких  дитерпенических  глюкозидов из  листьев  Стевии (Каландиа А., Папунидзе Г., Хомерики). Хранения  и переработка сельхозсырья №2, Москва Хранения  и переработка сельхоз. сырья №2, Москва. 2005. გვ. 23-24. 
 45. Влияние регуляторов  созревание на хранение плодов  киви (У. Джапаридзе,  С. Папунидзе, Е.Кахниашвили У. Джапаридзе,  С. Папунидзе, Е.Кахниашвили)   Хранения и переработка сельхозсырья №12 ,Москва,  http://www.foodprom. Ru  2005. 23-24 გვ. 
 46. Соки из красного апельсина королек (Каландиа А. ,  Зоидзе М., Джанаридзе И.), Пиво  и  напитки №5,. Москва  http://www.foodprom. ru. 2005 г.
 47. Влияние  климатических факторов  на  химический  состав  плодов  киви (Каландиа А.,  Тоточава  Х., Папунидзе С.). Хранения  и переработка сельхозсырья №10, Москва  http://www.foodprom. Ru. 2005 г. с.13 –
 48. Биофлаваноиды  плодов  лавровишни (У. Джапаридзе,  С. Папунидзе,  А. Каландиа). Пива  и  напитки №3, 2005
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. M.Gabidzashvili, M.Vanidze, A. Kalandia, I. Japaridze, N. Guleishvili, I. Bochoidze. Obtaining Grape-Seed Oil Through The Super Critical Extraction. International Mini-Symposium "Bioactive compounds, antimicrobial and biomedical products & materials for protection of human and environment".  Tbilisi, Georfia, May 4-5, 2018
 2. N. Guleishvili; A.Kalandia; M. Vanidze; I. Japaridze: M. Gabidzashvili; I. Bochoidze. Antioxidant activity of the flesh of red and black hawthorn wild growing in Georgia. International Mini-Symposium "Bioactive compounds, antimicrobial and biomedical products & materials for protection of human and environment".  Tbilisi, Georfia, May 4-5, 2018
 3. M. Kharadze, I. Djaparidze, M. Vanidze, A. Kalandia. Antioxidant Activity of Grape Chkhaveri and Its Wine Cultivated in West Georgia (Adjaria). World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical and Molecular Engineering.Vol.11.No.12, 2017
 4. M.Vanidze,N.Surmanidze ,J.Putkaradze, I.Kartsivadze,I.Djaparidze, A. Kalandia.Antioxidants of introductory and endemic plants in Georgia. International Natural and Health Science Conference (INHSC2017), 19-21 October 2017 Antalya/Turkey.pp.131-139
 5. M. Khakhutaishvili, I. Djaparidze, M. Vanidze, A.  Kalandia. Variation of Biologically Active Compounds and Antioxidancy in the process of Blueberry Storage“19th International Conference on Chemistry ICC 2017:  Dec 25-26, 2017 in Dubai, UAE.
 6. მ. ხარაძე, მ.ვანიძე, ი. ჯაფარიძე, ა.კალანდია, „ჩხავერის ჯიშის ღვინის ანტოციანები“,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება, მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“- 2016წ.,გვ.158-159.
 7. მ. ხახუტაიშვილი, მ.ვანიძე, ი. ჯაფარიძე, ა.კალანდია,“მოცვის ანტოციანების და ანტიოქსიდანტობის ცვალებადობა შენახვის დროს“მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, 2016წ.,გვ.160-161.
 8. მ. გაბიძაშვილი, ი. ჯაფარიძე, მ.ვანიძე. „ყურძნის წიბწის ბიოფლავონოიდები და მათი ანტიოქსიდანტური აქტივობა“  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა, გვ 105-108, ქუთაისი 2016
 9. მ. ხარაძე, ი. ჯაფარიძე, მ.ვანიძე „ნახშირწყლების კვლევა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით ქართული ვაზის ჯიშებში ჩხავერი, ციცქა და ცოლიკოური“, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა, გვ 218-219, ქუთაისი 2016
 10.  M. Gabidzashvili, M. Vanidze, I. Japaridze. The impact of the fermentation process on antioxidant activity of Georgian red-fruited grape seed. International Conference- “CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGY “Kaunas 2017. April 28th, pp.107-108.

 11. M.Vanidze. M.Khakhutaishvili.Anthocyanins and antioxidant activity of blueberry wild and cultivars grown in Ajara. K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology Russian academy of Sciences IX International Symposioum Phenolic compounds: Fundamental and Applied Aspects, April 20 – 25, 2015, Moscow, Russia
 12. M.Vanidze. M.Khakhutaishvili.,,Cultivation of Blueberry anthocyanins in Ajara” International scientific-practical internet-conference Complete works “the problems of bio-safe food and business enviroment”2015, Kutaisi, Georgia
 13. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები“. ყურძნის ანტიოქსიდანტური აქტივობა (ხარაძე მ.,ჯაფარიძე ი., კოპლატაძე ლ.), 28-29 ნოემბერი, 2014. გვ.179-181. 
 14. აკაკის წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. ანტიოქსიდანტური აქტივობის განსაზღვრა DPPH მეთოდით (ჯაფარიძე ი., კალანდია ა.). ქუთაისი, 2014წ. გ.128-129.
 15.   საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენცია“კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“.  ჩხავერის ანტოციანებით ნატურალობის დადგენა (ვანიძე მ.,ჯაფარიძე ი., ხარაძე მ.) 2014. ივნისი. გვ. 35-39. 
 16. 3-rd International Conference of Young Scientists.  Sweet Tea (R. Davitadze, M. Vanidze, A. Kalandia),  Chemical Today,  Tbilisi 2013 p. 104-105
 17. VIII Международный Симпозиум  «Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспектыИзменение фенольных соединении черники (Vaccinium mirtilus L) в процессе переработки » (Каландия А., Джапаридзе И., Камададзе Е.) Москва, 2-5 октября 2012 г. С. 36-39. 
 18. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” თაფლის ბიოაქტიური ნაერთების კვლევა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით (ჯაფარიძე ი., ქამადაძე ე., კალანდია ა.)  ISNN 2298-0237, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2012.  გვ. 372-373
 19.   საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. ანტოციანების რაოდენობრივი ცვალებადობა მაყვალის ნაყოფის გადამუშავებისას (დიასამიძე მ., ჯაფარიძე ი., კალანდია ა.)  ISNN 2298-0237, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2012.  გვ. 367-369 
 20. international conference on organic Chemistry “Advances in Geterocyclic Chemistry”. „Heterocyclic  compounds research by HPLC “    (Kalandia Aleko)   GeoHet-2011 2, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011წ. 
 21. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის სრულყოფა „აჭარის ენდემის- მცენარე წყავმაზას ფენოლური ნაერთების რაოდენობრივი ცვალებადობა“ (ჯაფარიძე ი., ქარცივაძე ი., სურმანიძე ნ.). აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ. 113-116, 2011 წ. 
 22. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის სრულყოფა“. ფენოლური ნაერთების ცვალებადობა მცენარე ხეჭრელის ვეგეტაციის პროცესში  (ქარცივაძე ი., ჯაფარიძე ი., სურმანიძე ნ., კალანდია ა.). ISBN 978-9941-432-02-6, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი    2011. გვ.117-122
 23. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი”. ჟოლოს ნაყოფის (Rubus buschi Grossh) ფენოლური ნაერთები (დიასამიძე მ., ვანიძე მ., ქამადაძე ე., კალანდია ა.) ISBN 978-9941-432-13-2  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2011.  გვ. 321-322
 24. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი”. დიდგულას (Sambucus nigra) ფენოლური ნაერთები  (შავაძე დ., ვანიძე მ., კალანდია ა.)  ISBN 978-9941-432-13-2 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2011.  გვ. 328-330
 25. VIII Международная конференция  «Биоантиоксидант».  ПЛОДЫ НЕКОТОРЫХ ЭНДЕМНЫХ РАССТЕНИИ ГРУЗИИ –СЫРЬЕ ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ БИОАНТИОКСИДАНТНЫХ  ДОБАВОК (Каландия А.Г.,  Чануквадзе Х.Р.) Москва,  4 - 6 октября 2010 г.
 26. Международная конференции «Актуальные проблемы развития биоорганической химии». АНТОЦИАНОВЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ ПЛОДОВ НЕКОТОРЫХ ЕНДЕМНЫХ РАССТЕНИИ ГРУЗИИ (Каландия А.Г., Джапаридзе  И.В., Камададзе Е.)  20-21 сентября, 2010 года.
 27. Investigation of the Local Vegetative Raw Materials and Production of Biologically Active Additives from Them (A. Kalandia, I. Djapharidze, E. Kamadadze) Batumi-Spring-2010      May 7-9p. 78.
 28. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“. ქაცვის ქიმიური შედგენილობის თავისებურებანი აჭარაში  (ი. ჯაფარიძე, რ. დავითაძე), 2010 წ. (გვ. 55-56).
 29. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. ადგილობრივ მცენარეულ ნედლეულში ფლავონოიდური გლიკოზიდების შესწავლა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით (კალანდია ა.)  2010 წლის 17-18 ივნისი, (gv. 394).
 30. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. ადგილობრივ მცენარეულ ნედლეულში ფლავონოიდური გლიკოზიდების  მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით შესწავლა. (ჯაფარიძე ი., კალანდია ა., ქამადაძე ე.)  2010 წლის 17-18 ივნისი,  (gv. 395-396).
 31. პროფესორ გენო ჩხაიძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. ხეჭრელისა და წყავმაზას ფენოლური ნაერთები (ნ. სურმანიძე, ი. ქარცივაძე, ა. კალანდია). სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  2010 წლის 2-3 დეკემბერი გვ. 123-125
 32. პროფესორ გენო ჩხაიძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“.   ციტრუსოვანთა კუპაჟირებული წვენები (ი. ჯაფარიძე, ე. ქამადაძე, ა. კალანდია)  სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2010 წლის 2-3 დეკემბერი, გვ.264-265
 33. საერთაშორისო ინტერნეტ კონფერენცია თემაზე: „ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნესის გარემო“. ბუნებრივი საღებავები კუნელის ნაყოფიდან და მისი გამოყენება კვების მრეწველობაში (ი. ჯაფარიძე, ე. ქამადაძე, ა. კალანდია). აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი 2010 წ.
 34. VII Межд.-ый симпозиум по фенольным соединениям. Флавоноидные соединения плодов черноплодного боярышника  (Crataegus pentagyna W. et K.) И черники обыкновенной  (Vaccinium mirtilus L.). (А. Каландиа, Джапаридзе И.В., Чануквадзе Х.Р.).  г.Москва http://www. lapshin.org/phenolic2009/titles. Htm. 2009. (1 გვ.) 
 35. VII Межд-ый симпозиум по фенольным соединениям. Антоциановые соединения плодов лавровишни (Laurocerasus offisinalis Roem).  (А. Каландиа, Джапаридзе  И.В.,Камададзе Е.) г.Москва http://www. lapshin.org/phenolic2009/titles.htm. 2009. (1 გვ.) 
 36. 18th International Symposium Ecology & Safety 2009. (A. Kalandia) M. Stevia in Georgia., Bulgaria http://www.science-journals. Eu. 2009. (3 გვ.) 
 37. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „აჭარის (სამხრეთ-კოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება“. აჭარის ენდემური და რელიქტური ფლორის ზოგიერთი  წარმომადგენლის  ბიოქიმიური  მაჩვენებლები. (ა.კალანდია, ი.ჯაფარიძე, მ.ვანიძე). ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISSN 1987-5401 კონფერენციის მასალები. 5-7. 07.2009 წ. გვ.215-220. 
 38. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირების გამოყენება  საკვები პროდუქტების ფალსიფიცირების კვლევაში. (ა.კალანდია) ქუთაისი, აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISSN 1512-309-X კონფერენციის მასალები. 14-16.05. 2008. გვ.137 
 39. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. აჭარაში გავრცელებული კენკროვნების და მათგან წარმოებული პროდუქტების ანტოციანური შემადგენლობა და ანტიოქსიდანტური აქტივობა. (ა.კალანდია, ი.ჯაფარიძე)  ქუთაისი, აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISSN 1512-309-X კონფერენციის მასალები. 14-16.05. 2008. გვ. 148.
 40. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სუბტროპიკული ზონის აგრარული პრობლემები“. „წითელი ფორთოხალი „კოროლიოკი“ აჭარაში (მ.ვანიძე). ქუთაისი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISSN 1512-200X გვ.271-273. 2006 წ.
 41. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ”სუბტროპიკული ზონის აგრარული პრობლემები”. აჭარაში გავრცელებული მცენარე წყავის, მოცვის ნაყოფებისა და გადამუშავების პროდუქტების ანტიოქსიდანტური აქტივობა (ა.კალანდია, ი.ჯაფარიძე,  გ.პაპუნიძე, ა.შალაშვილი)  ISSN 1512-200X ნაშრომთა კრებული. გვ.267-270. 2006 წ. 
 42. International Conference,  Role of botanical garden in preservation of environment. Stevia perspective culture for Georgia (A. Kalandia, g. papuniZe) Azerbaijan, Baky, Arboretum of  Mardakan. www.dendrary.in-baku.com. 14-16.08. 2006.

ინტერნეტ კონფერენცია

1.     საერთაშორისო ინტერნეტ კონფერენცია თემაზე: ‘ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და მიზნების გარემო’. ხეჭრელისა და წყავმაზას ფენოლური ნაერთები.  (ნ. სურმანიძე, ი. ქარცივაძე, ა. კალანდია)  ქუთაისი, ასუ 2010 წ. 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის პროექტი :"აჭარული სამზარეულოს პოპულარიზაციის  მიზნით ადგილობრივი ტრადიციული კერძებისა და მათი ინგრედიენტების ქიმიური კვლევა ანალიზის თანამედროვე ინსტრუმენტული მეთოდებით ". 2018 წ.
 2. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი. ინტერდისციპლინური კვლევების მიმართულებით - „აჭარაში ინტროდუცირებული და ზოგიერთი ენდემური მცენარეების ნაყოფის გადამუშავების დროს ბიოაქტიური ნაერთების ცვლილებები“2017 წ.
 3. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის გრანტიქართული აგროპროდუქტის მნიშვნელობის გაზრდა ტურიზმის  განვითარებაში“2017წ.
 4. სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,პროექტი-216816 „საქართველოში წარმოებული თაფლისა და ღვინის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით, ადგილმდებარეობის და სახეობრივი პასპორტიზაციის წესების დასადგენად“, პროექტის ხელმძღვანელი.2016
 5. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი. ,, აჭარის აბორიგენული და ინტროდუცირებული მცენარეების ბიოაქტიური ნაერთების შესწავლა; პროექტის ხელმძღვანელი.2016.
 6. შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, FR/335/10-160/14. დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული კივის, ფეიჰოას, მოცვის და სხვა  კენკროვნების ნაყოფის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა  მოკრეფის, შენახვის და შეფუთვის ოპტიმალური წესების დასადგენად, შემსრულებელი. 2015-2017. 
 7. გრანტი FR/335/10-160/14 “დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული კივის, ფეიჰოას, მოცვის და სხვა  კენკროვნების ნაყოფის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა მოკრეფის, შენახვის და შეფუთვის ოპტიმალური წესების დასადგენად“,,ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2014 წლის კონკურსი“.05.05.2015 წ.შემსრულებელი. 
 8. გრანტი6/10 SC/2-150/12 თაფლის ხარისხის კონტროლი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  პროექტი "კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით".  სამეცნიერო ხელმძღვანელი, 2013-2014.
 9. “დასავლეთ საქართველოში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით მდიდარი ნედლეულის შესწავლა და მათგან პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება”. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ)გრანტი GNSF/ST08/8-513, სამეცნიერო ხელმძღვანელი, 2009-2011.4. გრანტი: CGS 03-30 “კარტოფილის მოსავლიანობის გაზრდა გორგლების შენახვისუნარიანობის გაზრდითა და სათესლე კარტოფილის უპირატესი წარმოებით” 2003-2005წწ მონაწილე.
 10. CGS 04-54 ”დეგრადირებული და დაბალნაყოფიერი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების პროდუქტიულობის ამაღლება ახალი კულტურების (ხურმა, ტყემალი, წყავი, კივი) შემოტანით”.  პროექტის დაფინანსების წყარო - მსოფლიო ბანკი.2004-2005 წწ. პროექტის ხელმძღვანელი).

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.    ბათუმის შოთ რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი.სერტიფიკატი B1№030(05.06.2015)

2.   ბათუმის შოთ რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი.სერტიფიკატი A2№022(05.06.2015)

3.   განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა. (5კრედიტი) (2011წ)

4.   აქტიური სწავლება და კრიტიკული აზროვნება. (4კრედიტი) შეფასებული RWCT პროგრამის საერთაშორსო სტანდარტებისა და პროცედურების შესაბამისად. (2010 წ.)

5.   დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი. ტრენინგის კურსი-ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში.(2009 წ).

6.   საქართველოს ახალგაზრდობაზე დახმარების ასოციაცია- ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები. სერტიფიკატი 0723.(2007 წ.)

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული   ენა - კარგად

ინგლისური ენა - B1

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Office-Word, Excel,Paint - კარგად

Internet, E-Mail – კარგად

PowerPoint - კარგად

 

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა