აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 28 ივნისის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 12 სთ.)

  1. ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „აჭარაში  გავრცელებულ ზოგიერთ ხეხილოვან მცენარეთა ნაყოფის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა და მათი პასპორტიზაცია პროგრამული ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს. პროექტის ხელმძღვანელი ა. კალანდია)

  1. „2018 წლის 17 სექტემბრიდან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის შედეგად 65 წელს მიღწეული პირების არჩევის შესაძლებლობის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 16 ივნისის №55 დადგენილებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე.

(მომხს: ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის

 სამსახურის უფროსი ი. გორგილაძე

  1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ

(მომხს: რექტორის მოადგილე თ. სირაძე)

4. ბსუ-ში 2018 წლის 6-7 ივნისს ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციაზე   აკადემიური ეთიკის დარღვევის დამდგენი კომისიის შექმნის შესახებ.

(მომხს: რექტორის მოადგილე ნ. წიკლაშვილი)

5. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ზოგიერთი დოქტორანტისთვის სწავლის ვადის გაგრძელების შესახებ.

(მომხს: ფაკულტეტის დეკანი მ. ქორიძე)

6. ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ეკონომიკა“ შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.

(მომხს: ფაკულტეტის დეკანი ვ. ღლონტი)

7. 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრისათვის  ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის/შიდა მობილობის კონტინგენტის განსაზღვრის შესახებ.

(მომხს: სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის უფროსი ი. ქერქაძე)

8. ბსუ-ს განათლების ფაკულტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს: დიპლომების გაცემისა და რეესტრის სამსახურის

უფროსი ლ. ტარიელაძე)

 

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა