აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 27 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 14 სთ.)

1. ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის 2020 წელს განსახორციელებელი სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ინსტიტუტის დირექტორი გ. მემარნე)

2. ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის 2020 წელს განსახორციელებელი სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ინსტიტუტის დირექტორი რ. მალაყმაძე)

3. ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის 2020 წელს განსახორციელებელი სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ინსტიტუტის დირექტორი რ. გოცირიძე)

4. ბსუ-ს ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 22 ნოემბრის №01-02/184 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის შედეგის დამტკიცების თაობაზე.

(მომხს.: კომისიის წევრი გ. ფარცხალაძე)

5. ბსუ-ს ზოგიერთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების თაობაზე.

(მომხს.: პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დირექტორი მ. მიქელაძე)

6. „ბსუ-ს საგამომცემლო საქმიანობის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №112 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი მ. ხალვაში)

7. ,,ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების  წესის განხილვის შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 9 აგვისტოს N63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მ/შ ი. კორძაია)

8. „ბსუ-ს სამეცნიერო კვლევების განხორციელების პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 14 აგვისტოს №06-01/90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მ/შ ი. კორძაია)

 

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა