წარმომადგენლობითი საბჭოს 2024 წლის 12 თებერვლის დღის წესრიგი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა

2024 წლის 12 თებერვალი, 12:00 სთ

(სხდომის გამართვის ადგილი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის N35, პირველი კორპუსის მე-2 სართულზე, აკადემიური საბჭოს სამუშაო ოთახი).

12.02.2024 წ. გასამართი სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგის საკითხი N1

 

N07-01/08

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის N01 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

მომხსენებელი: იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჟ. ჯიბლაძე

დღის წესრიგის საკითხი N2

N07-01/09

საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაციისათვის მიმდინარე წლის საწევრო გადასახადის ჩარიცხვასთან დაკავშირებით

მომხსენებელი: ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე

დღის წესრიგის საკითხი N3

N07-01/10

ბსუ-ს შინაგანაწესში (N02, 09.09.2011წ.) ცვლილებების შეტანის შესახებ

მომხსენებელი: რექტორი მ. ხალვაში/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე

დღის წესრიგის საკითხი N4

N07-01/11

ბსუ-ს მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის წესის დამტკიცების თაობაზე

მომხსენებელი: რექტორი მ.ხალვაში/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე

დღის წესრიგის საკითხი N5

N07-01/12

ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე

მომხსენებელი: რექტორი მ.ხალვაში/რექტორის მოადგილე ა. ბერიძე

დღის წესრიგის საკითხი N6

N07-01/13

ბსუ-ს სამეცნიერო კვლევების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

მომხსენებელი:  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე

დღის წესრიგის საკითხი N7

N07-01/14

ბსუ-ს საგამოცდო ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ

მომხსენებელი:  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე

დღის წესრიგის საკითხი N8

 

N07-01/15

ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

მომხსენებელი: რექტორი მ.ხალვაში/რექტორის მოადგილე ა. ბერიძე

დღის წესრიგის საკითხი N9

 

N07-01/16

 

 

ბსუ-ს სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მიერ დამატებითი შემოსავლების მოზიდვის მიზნით სხვადასხვა დაინტერესებული პირისათვის საკონსულტაციო და ლაბორატორიული მომსახურების განხორციელების შესახებ

მომხსენებელი:  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე

დღის წესრიგის საკითხი N10

 

N07-01/17

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რექტორების მუდმივმოქმედი კონფერენციის 2024 წლის საწევროს გადასახადის გადახდის თაობაზე

მომხსენებელი:  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე

დღის წესრიგის საკითხი N11

 

N07-01/18

 

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

მომხსენებელი:  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე

დღის წესრიგის საკითხი N12

 

N07-01/19

 

ბსუ-ს ბალანსზე რიცხული მოძრავი ნივთების (მერხების) აჭარის საჯარო სკოლებზე გადაცემისათვის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 

მომხსენებელი:  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე

დღის წესრიგის საკითხი N13

 

N07-01/20

 

ბსუ-ს 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2023 წლის 7 დეკემბრის №07-01/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (შიდა საუნივერსიტეტო გრანტის გაცემის ორწლიანი  შესაძლებლობის შესახებ)

 

მომხსენებელი:  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნო

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა