აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 23 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 12 სთ.)

1. ბსუ-ს ბიბლიოთეკის 2016-2017 სასწავლო წლის მუშაობის ანგარიში.

(მომხს. ბიბლიოთეკის დირექტორი ლ. თურმანიძე)

2. ბსუ-ს პერსონალის მართვის პოლიტიკის შემუშავების შესახებ.

(მომხს. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ჯ. ანანიძე)

3. ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის შემუშავების შესახებ.

(მომხს. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის

ხელმძღვანელი ა. ბერიძე)

4. ბსუ-ს კვლევების ეთიკის რეგულაციის შემუშავების შესახებ.

(მომხს. რექტორის მოადგილე ნ. წიკლაშვილი)

5. ბსუ-ს ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის შემუშავების შესახებ.

(მომხს. სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი გ. თავამაიშვილი)

6. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების („არქეოლოგია“, „თურქოლოგია“) შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ.

(მომხს. ფაკულტეტის დეკანი მ. გიორგაძე)

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა