სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

INOTLES

INOTLES

პროექტის ნომერი: 543955-TEMPUS-1-2013-1-NL-TEMPUS-JPCR

პროექტის სახელწოდება:  Innovating Teaching and Learning of European Studies (INOTLES)

სწავლებისა და სწავლის ინოვაცია ევროპისმცოდნეობის დარგში


ბსუ- სამუშაო ჯგუფი

საკონტაქტო პირი:  ნანა ყურშუბაძე, საგარეო ურთიერთობების სამსახურს უფროსი,
კოორდინატორი, ექსპერტი, მკვლევარი
ტელ:  +995 599 655556
ელ.ფოსტა: nanakurshubadze@yahoo.com

ირაკლი გორგილაძე, მკვლევარი

ხათუნა ხაბაძე, კოორდინატორის თანაშემწე, ექსპერტი

პროექტის ხანგრძლივობა36 თვე; 01/12/2013 – 30/11/2016

პარტნიორები

 1. P1. მაასტრიხტის უნივერსიტეტი (ნიდერლანდების სამეფო) -      კოორდინატორი
 2.  P2. ბრუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტი (ბელგია)
 3.  P3. სერეის უნივერსიტეტი (გაერთიანებული სამეფო)
 4.  P4. მოლდოვას თავისუფალი საერთაშორისო უნივერსიტეტი (მოლდოვა)
 5.  P5. კახულის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მოლდოვა)
 6.  P6. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
 7.  P7. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
 8.  P8. „კიევო -მოჰილას აკადემია“ , ეროვნული უნივერსიტეტი (უკრაინა)
 9.  P9. იური ფედკოვიჩის სახელობის ჩერნივცის ეროვნული უნივერსიტეტი (უკრაინა).
 10.  P10.ბუდაპეშტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების მხარდაჭერის ცენტრი (უნგრეთი).

პროექტის მიზანია :

აღმოსავლეთ სამეზობლოს პარტნიორ ქვეყნებში (კერძოდ , მოლდოვაში, უკრაინასა და საქართველოში) დანერგოს ევროპისმცოდნეობის ინოვაციური სწავლების მეთოდები, მოახდინოს არსებული მოდულების რესტრუქტურიზაცია და ხელი შეუწყოს ადამიანური და მატერიალური რესურსების გაუმჯობესებას პარტნიორ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებების ბაზაზე.

სამუშაო გეგმა:

 • WP 1 - სამუშაო შეხვედრები პროექტის ადმინისტრირების მიზნით 
 • WP 2 - ევროპისმცოდნეობის სწავლების მეთოდების მიმოხილვა
 • WP 3 - ტრენერების სასწავლო და დამხმარე ტრეინინგები
 • WP 4 - მოდულების  რესტრუქტურიზაცია
 • WP 5 - მასალებისა და შედეგების გავრცელება
 • WP6 - ექსპლუატაცია
 • WP 7 - ხარისხის უზრუნველყოფის მონიტორინგი

საბოლოო შედეგები:

 • არსებული მოდულების რესტრუქტურიზაცია;
 • 5 ბირთვული მოდულის დანერგვა;
 • სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ინიცირება;
 • აღმოსავლეთ სამეზობლო პარტნიორ უსდ-ებში ადამიანური და მატერიალური რესურსის გაუმჯობესება;
 • აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება;
 • სტუდენტების გაცვლა.

განხორციელებული აქტივობები:

 • WP 1 - სამუშაო შეხვედრები მაასტრიხტში (12 თებერვალი, 2014)
 • WP 2 - ევროპისმცოდნეობის სწავლების მეთოდების მიმოხილვა (კითხვარების შევსება არსებული რესურსის მოკვლევის მიზნით)
 • WP 3 - ტრენერების სასწავლო და დამხმარე ტრეინინგები (იგეგმება 5 აკადემიური პერსონალისა და ერთი დეველოპერის მონაწილეობა ტრეინინგში 2014 წლის 18-22 ივნისს ბრუსელში, ბელგია)
 • WP 3.2 - სასწავლო ვებინარებში ვიდეო ჩართვა-მონაწილეობა (სექტემბერი, ოქტომბერი)

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა