სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

PICASA

პროექტის სრული სახელწოდება

ინტერნაციონალიზაციითვის ხელშეწყობა უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში მეზობელ აღმოსავლეთის ქვეყნებში, კულტურული და სტრუქტურული ცვლილებების გზით

"Promoting Internationalisation of HEIs in Eastern Neighbourhood Countries through Cultural and Structural Adaptations"PICASA

ბსუ-ს სამუშაო ჯგუფი

ლილით მელოიანი-ფუტკარაძე - კოორდინატორი

ნათელა წიკლაშვილი

ნანა ყურშუბაძე

თამარ მაჭუტაძე

ნოდარ ფუტკარაძე

მერაბ ხალვაში

ლელა თურმანიძე

ასიე ცინცაძე

თამარ მესხიძე

პარტნიორი უნივერსიტეტები

P1: Yerevan State University – Armenia

P2: Katholieke Hogeschool Leuven (Leuven University College) – Belgium

P3: Centro Studi ed Iniziative Europeo – Italy

P4: World University Service (WUS) Austria

P5: Roehampton University – the United Kingdom

P6: University of Genoa - Italy

P7: Yerevan State Academy of Fine Arts

P8: Gavar State University

P9: State Engineering University of Armenia

P10: National Center for Professional Education Quality Assurance

P11: Ministry of Education and Science

P12: Ilia State University

P13: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

P14: Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi

P15: Batumi Shota Rustaveli State University

P16: Ministry of Еducation in Georgia

P17: Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University

P18: Odessa National Polytechnic University

P19: National Metallurgical Academy of Ukraine

P20: Taras Shevchenko National University of Kyiv

P21: Ministry of Education and Science of Ukraine

P22: Belorussia State University

P23: Yanka Kupala State University of Grodno

P24: Belarusian State University of Informatics and Radioelectronic

P25: Ministry of Education of the Republic of Belarus

 

პროექტის განხორციელების ვადები

3 წელი - 2016 წლის ნოემბრამდე

პროექტის მიზანი

საერთაშორისო განზომილებაში ინტეგრირება უნივერსიტეტის სწავლის, სწავლებისა და კვლევის სფეროებს შესაბამისი პოლიტიკისა და პროცედურების განვითარებით და გამოყენებით. ასევე ინტერნაციონალიზაციის ელემენტების განვითარება უნივერსიტეტის კურიკულუმის, სტუდენტთა გაცვლის და ტექნიკური თანამშრომლობის ამოქმედებისთვის. ინტერნაციონალიზაციის ხელის შეწყობისთვის მოახტინოს  ახალი უნარებისი, დამოკიდებულების და სტუდენტების ცოდნის იდენტიფიცირდება და განვითარება. ამავდროულად პროექტი უნდა ხელი შეუწყოს ინტერ-კულტურულ და საერთაშორისო პერსპექტივებს, ინიციატივებსა და მათი ხარისხის უზრუნველყოფას.

განხორციელებული აქტივობები

2014 წლის 27-31 მაისს ტემპუსის საგრანტო პროექტის ”Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighbourhood Countries through Cultural and Structural Adaptations (PICASA)“ ეგიდით ქალაქ გრაცში ავსტრიის მსოფლიო უნივერსიტეტების სერვისში (WUS Austria) სამდღიანი ტრენინგი გაიმართა თემაზე: „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა და საგარეოურთიერთობა სამსახურის როლი უმაღლეს დაწესებულებებში“. ტრენინგს ესწრებოდა პროექტის კოორდინატორი  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი ლილით მელოიან-ფუტკარაძე და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი თამარ მაჭუტაძე.

ამავე პროექტის ფარგლებში 2014 წლის 18-20 ივნისსს ქალაქ ლიუვენში ლიუვენის კათოლიკურ კოლეჯში (KHLeuven Belgium) სამდღიანი ტრენინგი გაიმართა თემაზე იმავე თემაზზე, რომელზე მონაწილეობა მიიღეს პროექტის კოორდინატორი  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი ლილით მელოიან-ფუტკარაძე და ამავე ფაკულტეტის სრული პროფესორი და ამავდროულათ ბსუ-ს რექტორის მოადგილე სამეცნიორე განხრით ნათელა წიკლაშვილი.

ვებგვერდი


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა