სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

SuToMa

სურათი

პროექტის სრული სახელწოდება:

517306-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR Development of new modules for international bachelor and master programs in sustainable tourism management (ტურიზმის მდგრად მართვაში ახალი მოდულების შექმნა საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისთვის).

პარტნიორი უნივერსიტეტები:

 • Worms University of Applied Sciences. Worms. Germany
 • Rezeknes Augstskola. Rezekne. Latvia
 • Institute of Technology Tralee. Tralee. Ireland
 • Azerbaijan Tourism Institute. Baku. Azerbaijan.
 • Mingachevir Tourism College. Mingachevir. Azerbaijan.
 • Nakhchivan State University. Nakhchivan. Azerbaijan
 • Azerbaijan State Agricultural University. Ganja. Azerbaijan
 • Nature Friends NGYO. Baku. Azerbaijan.
 • Azerbaijan Tourism Association. Baku. Azerbaijan.
 • ''EkoSfera'' Social-Ecology Centre. Baku. Azerbaijan.
 • Millennium Tourism & Congress DMC LLC. Baku. Azerbaijan.
 • Armenian State Agrarian University. Yerevan. Armenia
 • Gyumri State Pedagogical Institute named after M.Nalbandyan. Gyumri. Armenia.
 • Russian-Armenian (Slavonic) University. Yerevan. Armenia.
 • Yerevan State University. Yerevan. Armenia.
 • Yerevan State Linguistic University after V. Brusov. Yerevan. Armenia.
 • Berlin Guesthouse ltd. Gyumri. Armenia.
 • Hyur Service. Yerevan. Armenia.
 • Iakob Gogebashvili Telavi State University. Telavi. Georgia
 • Ilia State University. Tbilisi. Georgia
 • Agricultural University of Georgia. Tbilisi. Georgia
 • Transboundary Joint Secretariat for Nature Conservation. Tbilisi. Georgia
 • The Regional Environmental Centre for the Caucasus. Tbilisi. Gerogia
 • Baku State University. Baku. Azerbaijan.
 • Baku Tourism Information Centre. Baku. Azerbaijan.
 • CHE Consult GmbH. Gütersloh. Germany
 • Aragvi Adventure Centre Ltd. Tbilisi. Georgia
 • Ministry of Economy of the Republic of Armenia. Yerevan. Armenia.

პროექტის განხორციელების ვადები:

15.11.2012 – 14.10.2015 (3 წელი)

პროექტის მიზანი:

ტურიზმის მდგრად მართვაში კურიკულუმისა და სწავლების მეთოდების მოდერნიზება კავკასიაში ბოლონიის პრინციპების შესაბამისად მასწავლებლების უნარების გადიდების, ასევე ბიზნეს-სექტორთან კოოპერაციის მეშვეობით თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრაციის გზით.

განხორციელებული აქტივობები:

 • 21-25 იანვარი, 2013 - პროექტის საწყისი შეხვედრა ვილჰელმსჰაფენში, გერმანია. სამუშაო ჯგუფების ჩამოყალიბება;
 • 07 მარტი, 2013 - პროექტის პრეზენტაცია საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე, ბერლინი, გერმანია;
 • 24-28 ივნისი, 2013 - პროექტის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა თბილისში, საქართველო. სასწავლო მოდულების შინაარსის დადგენა;
 • 02-06 ნოემბერი, 2013 - პროექტის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა რიგაში, ლატვია. სასწავლო მოდულების მიხედვით სასწავლო მასალების შექმნაზე მუშაობა;
 • 05-09 მარტი, 2014 - პროექტის პრეზენტაცია საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე, ბერლინი, გერმანია;
 • 16-21 თებერვალი, 2014 - პროექტის მენეჯმენტის გუნდის ვიზიტი კავკასიაში; სასწავლო მასალების შემუშავების მონიტორინგი;
 • 10-13 ივნისი, 2014 - კონფერენცია ვორმსში. შემუშავებული სასწავლო მასალების პრეზენტაცია.

მიღწეული შედეგები:

 • შეიქმნა 12 საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფი სასწავლო მოდულების შესამუშავებლად შემდეგი მიმართლებებით:
 1. დანიშნულების ადგილის მენეჯმენტი;
 2. მდგრადი ტურიზმი;
 3. ეკოტურიზმი;
 4. აგროტურიზმი;
 5. პრაქტიკა;
 6. ექსკურსიამძღოლის განათლება;
 7. სიმძლავრეები მდგრადი ტურიზმისა და ადამიანური რესურსებისთვის;
 8. ინტერკულტურული კომუნიკაცია;
 9. ენა;
 10. ინოვაციური მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები მდგრად ტურიზმში;
 11. კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი;
 12. ე-სწავლება.
 • შემუშავდა სილაბუსები სასწავლო მოდულებისთვის;
 • შემუშავდა სასწავლო მასალები სასწავლო მოდულების მიხედვით.

პროექტის ვებ გვერდი


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა