სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

Capacity Building

 1. HERITAG – 2015

პროექტის ნომერი :  561555-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

პროექტის სახელწოდება : Higher Education interdisciplinary Reform In Tourism management and Applied Geoinformation curricula

კოორდინატორი : Universitat Politecnica de Valencia

საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :  ირაკლი ბარამიძე

ბიუჯეტი (ევრო) : 764 348

დანართი

 

 1. CURE – 2016

პროექტის ნომერი : 573322-EPP-1-2016-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP

პროექტის სახელწოდება : Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in  Israel and in Georgia

კოორდინატორი :  GORDON ACADEMIC COLLEGE OF EDUCATION

საკონტაქტო პირი ბსუ-ში : ნანა მაკარაძე

ბიუჯეტი (ევრო) : 1177533

დანართი

 

 1. ARTIST – 2016

პროექტის ნომერი :  573533-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

პროექტის სახელწოდება : Action Research To Innovate Science Teaching & Career Orientation

კოორდინატორი : UNIVERSITAET BREMEN

საკონტაქტო პირი ბსუ-ში : რუსუდან ხუხუნაიშვილი

ბიუჯეტი (ევრო) : 896071

დანართი

 

 1. ABC – 2016

პროექტის ნომერი :  573610-EPP-1-2016-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP

პროექტის სახელწოდება : Assisting Better Communication

კოორდინატორი : ILIA STATE UNIVERSITY

საკონტაქტო პირი ბსუ-ში : ნანა მაკარაძე

ბიუჯეტი (ევრო) : 998416

დანართი

 

 1. InoCENS – 2016

პროექტის ნომერი :  573965-EPP-1-2016-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP

პროექტის სახელწოდება : Enhancing innovation competences and entrepreneurial skills in engineering education

კოორდინატორი : KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN

საკონტაქტო პირი ბსუ-ში : გაიოზ ფარცხალაძე

ბიუჯეტი (ევრო) : 968567

დანართი

 

 1. PAWER – 2016

პროექტის ნომერი :  574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP

პროექტის სახელწოდება :  Paving the way to interregional mobility and ensuring relevance, quality and equity of access

კოორდინატორი : UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA

საკონტაქტო პირი ბსუ-ში : ლელა თურმანიძე

ბიუჯეტი (ევრო) : 999663

დანართი

 

 1. INTEGRITY – 2017

პროექტის ნომერი :  585841-EPP-1-2017-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP

პროექტის სახელწოდება :  Academic Integrity for Quality Teaching and Learning in Higher Education Institutions in Georgia

კოორდინატორი :  ILIA STATE UNIVERSITY

საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :  ნანა მაკარაძე

ბიუჯეტი (ევრო) : 856.834

დანართი

 

 1. HERD - 2018                                                      

პროექტის ნომერი :  599010-EPP-1-2018-1- NL-EPPKA2-CBHE-JP

პროექტის სახელწოდება : „საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების კვლევის შესაძლებლობების გაზრდა სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურების მეშვეობით“  Raising Research Capacity of Georgian HEIs through Developing R&D Units

კოორდინატორი :  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University [TSU]

საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :  სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი, თამარ მაჭუტაძე

ბიუჯეტი (ევრო) : 931,648.00 €

დანართი

 

 1. MEDIATS - 2018

პროექტის ნომერი :  599010-EPP-1-2018-1- NL-EPPKA2-CBHE-JP

პროექტის სახელწოდება :  Mediation: training and society transformation/ MEDIATS

კოორდინატორი :  Netherlands Business Academy BV

საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :  : ასოც.პროფ. ქეთევან ბერიძე

ბიუჯეტი (ევრო) : 848,524.00 €

დანართი

 

 1. HEIn4  - 2019

  პროექტის ნომერი: 609939-EPP-1-2019-1-BEEPPKA2-CBHE- JP

  პროექტის სახელწოდება:  Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine - HEIn4 -,,საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0 -ის მეშვეობით

  კოორდინატორ:  KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - BELGIUM

  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში:  ასოც.პროფ. ლელა თურმანიძე

  ბიუჯეტი (ევრო): 973.240,00€

  დანართი
   

 2. RURD – 2019

  პროექტის ნომერი : 609741-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP

  პროექტის სახელწოდება :  Role of Universities in the Regional Development – RURD - ,,უნივერსიტეტების როლი რეგიონალურ განვითრებაში

  კოორდინატორი:  AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY - GEORGIA

  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში : ასოც.პროფ. ხათუნა ბერიძე

  ბიუჯეტი (ევრო): 602.097,00 €

  დანართი

   
 3. LOVEd

  პროექტის ნომერი: 609949-EPP-1-2019-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP

  პროექტის სახელწოდება: Learning Optmization and Academic Inclusion Via Equitative Distance Teaching and Learning – LOVEd - ,,სწავლის ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია პროპორციული დისტანციური სწავლებისა და სწავლის გზით“

  კოორდინატორი: INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, PORTUGAL

  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში: ასოც.პროფ. ნანა მაკარაძე

  ბიუჯეტი (ევრო): 800.368,00

  დანართი
   

 4. CISI – 2019

  პროექტის ნომერი: 609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP

  პროექტის სახელწოდება: Curriculum Innovation for Social Inclusion – CISI -,,კურიკულუმის ინოვაცია საზოგადოებრივი ინკლუზიისათვის

  კოორდინატორი:  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University - GEORGIA

  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში: ასოც.პროფ. ნანა მაკარაძე

  ბიუჯეტი (ევრო): 903,396.00 €

  დანართი


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა