პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

ბავშვთა ფსიქო-სოციალური განვითარება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში

კურსის სახელწოდება: ,,ბავშვთა უფლებებისა და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა დაცვის მექანიზმები“

კურსის მოცულობა: 15 საათი

კურსის განხორციელებაში მონაწილე მასწავლებლები:

მარეხი მგელაძე - ფსიქოლოგიის მაგისტრი 
თამთა ინწკირველი - ფსიქოლოგიის მაგისტრი 
კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა: სკოლამდელი დაწესებულების აღმზრდელები, დაინტერესებული პირები

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: პროგრამაზე დაიშვება ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, ვინც გადაიხდის სწავლის საფასურს და ბსუ-ს ადმინისტრაციასთან გააფორმებს შესაბამის ხელშეკრულებას

კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები: ტრენინგის მოსმენის შემდეგ მსმენელები გაეცნობიან ბავშვთა უფლებების დაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებს, მათი გადაჭრის გზებს და შეძლებენ მათ გამოყენებას თავიანთ პრაქტიკულ საქმიანობაში

მონაწილეთა შეფასების სისტემა: ტრენინგის მონაწილე ფასდება 100 ქულიანი სისტემით

შეფასება მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

ა) ტრენინგზე დასწრება –20 ქულა (თითო დასწრება 5 ქულა)

ბ) ტრენინგზე აქტიურობა – 60 ქულა

გ) ტესტირება - 20 ქულა.

სერტიფიკატის მინიჭების მოთხოვნები: მსმენელი,  რომელიც დააგროვებს 49 ქულას და ნაკლებს, ვერ მიიღებს სერთიფიკატს.

მსმენელი, რომელიც დააგროვებს 51 ქულას მიიღებს პროგრამის გავლის სერთიფიკატს.

კურსზე რეგისტრაცია


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა