პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

ფიზიკის სწავლება საბაზო და საშუალო სკოლაში

კურსის მოცულობა: 15 სატრენინგო საათი

კურსის განხორციელებაში მონაწილე ტრენერები:

• ზაურ გამიშიძე - ბსუ-ს ასოცირებული პროფესორი

კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა: ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ფიზიკის მასწავლებლები,  დაინტერესებული პირები

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: პროგრამაზე დაიშვება ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, ვინც გადაიხდის სწავლის საფასურს და ბსუ-ს ადმინისტრაციასთან გააფორმებს შესაბამის ხელშეკრულებას

კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები:  ფიზიკის მასწავლებლებისთვის მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებული ცოდნის გაღრმავება, რომელსაც ისინი წარმატებით გამოიყენებენ თავიანთ პრაქტიკულ საქმიანობაში

მონაწილეთა შეფასების სისტემა: ტრენინგის მონაწილე ფასდება 100 ქულიანი სისტემით

შეფასება მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

ა) ტრენინგზე დასწრება –20 ქულა (თითო დასწრება 5 ქულა)

ბ) ტრენინგზე აქტიურობა – 60 ქულა

გ) ტესტირება - 20 ქულა.

სერტიფიკატის მინიჭების მოთხოვნები: მსმენელი,  რომელიც დააგროვებს 49 ქულას და ნაკლებს, ვერ მიიღებს სერთიფიკატს.

მსმენელი, რომელიც დააგროვებს 51 ქულას მიიღებს პროგრამის გავლის სერტიფიკატს.

კურსზე რეგისტრაცია

  დანართი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა