ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

კურიკულუმის კომიტეტი

 1.  ასიე ცინცაძე -  ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტის პროფესორი, ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახრის უფროსი -  კომიტეტის თავმჯდომარე;
 2.  ვლადიმერ ღლონტი -  ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტის პროფესორი, ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;
 3.  ნათელა წიკლაშვილი - პროგრამა ,,ეკონომიკის“ ხელმძღვანელი - ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის დარგობრივი დეპარტამენტის პროფესორი, ბსუ-ს ეკონომიკისა დ ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მ/შ;
 4.  მურმან ცეცხლაძე - პროგრამა ,,ეკონომიკის“ ხელმძღვანელი- ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის დარგობრივი დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
 5.  რეზო მანველიძე - პროგრამა ,,ეკონომიკის“ ხელმძღვანელი - ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტის პროფესორი;
 6.  გელა მამულაძე - ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტის პროფესორი;
 7.  პაატა აროშიძე - ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
 8.  არჩილ სირაბიძე - დამსაქმებელი -აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი;
 9.  ტიტე აროშიძე - დამსაქმებელი - აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.
 10.  ნესტან ვარშანიძე - ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ,,ეკონომიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი;
 11.  გიორგი აბაშიძე - ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ,,ეკონომიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი;
 12.  ანა ახვლედიანი - ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ,,ეკონომიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული;
 13.  თეონა ქოქოლაძე - ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ,,ეკონომიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული.“

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა